• dnevno in generalno čiščenje
 • čiščenje poslovnih prostorov
 • čiščenje vzgojno varstvenih ustanov
 • čiščenje zdravstvenih ustanov
 • čiščenje industrijskih obratov in okolice
 • čiščenje avtomobilskih salonov in mehaničnih delavnic
 • čiščenje trgovskih centrov, kinodvoran in športnih objektov
 • čiščenje gospodinjstva
 • varovanje ljudi in premoženja
 • izvajanje sistemov tehničnega varovanja
 • prevoz in varovanje gotovine in drugih vrednostnih pošiljk
 • varovanje javnih zbiranj
 • varovanje prireditev v gostinskih lokalih
 • varovanje oseb
 • protipožarno varovanje
 • reševanje iz dvigal
Upravljanje objektov
 • upravljanje večstanovanjskih hiš in sosesk
 • upravljanje poslovnih stavb
 • rezervni sklad in upravljanje le tega
 • vzdrževanje in pomoč pri obnovi
 • redna vzdrževalna dela
 • čiščenje in urejanje objektov ter okolice
 • varovanje objektov
 • portal e-upravnik