Zadnji dan za vgradnjo merilnikov toplote

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010: http://www.uradni-list.si/1/content?id=96017

Konec septembra 2011 poteče rok za vgradnjo merilnikov toplote v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli. Lastniki vseh posameznih delov stavbe morajo pred začetkom prvega obračunskega obdobja vgraditi delilnike stroškov za toploto za ogrevanje. V primeru namestitve delilnikov na grelna telesa, je potrebno delilnike namestiti na vsa grelna telesa, vgrajena v posameznem delu.

Pravilnik določa tudi vgradnjo merilnika toplotne energije za centralno pripravo tople vode, najkasneje do 1. oktobra 2015.