Varovanje pustne prireditve na Viru pri Domžalah

Kot že tradicionalno, smo tudi letos varovali prireditev Pustovanje na Viru pri Domžalah. Pustna sekcija Striček in Valina Varovanje d.o.o. smo tudi letos prireditev zaključili uspešno, predvsem pa varno.

Poseben izziv je varovanje sobotne pustne prireditve, saj je zaradi zanimivega in pestrega programa veliko obiskovalcev, skoraj vsi nosijo pustne maske in druge dodatke, zato je izvajanje ugotavljanja istovetnosti na varovanem območju otežena. Zaradi  »hora legalis« smo preverjali  starost obiskovalcev s kontrolo osebnih dokumentov. Ob opravljanju površinskega pregleda na vstopu pa smo marsikateremu obiskovalcu zavrnili vstop zaradi neprimernih oz. nevarnih rekvizitov, ki spadajo k maski, vendar pa so to nevarni predmeti (sablje, sulice, palice, gorjače ipd). Zabava je pomembna, vendar je varnost obiskovalcev najpomembnejša!

Nedeljski pustni sprevod je precej drugačen od sobotnega pustnega rajanja, ni pa nič manj varnostno zahteven. Sprevod poteka po lokalni cesti, vstop na prireditev je omejen z rečicama, na vstopnih točkah pa stojijo prodajalci kart, katerim pomagajo varnostniki Valina Varovanje d.o.o. Pustni sprevod je eden večjih v državi, zato je število obiskovalcev veliko, približno 15.000 vsako leto.  Ob pločniku se nagnete množica in zlasti v zavojih je potrebna velika pozornost varnostnika, ki skrbi, da se množica z majhnimi otroki pravočasno umakne. Vse te pomembne podrobnosti so zapisane v varnostnem načrtu in oceni stopnje tveganja. Tako kot vse prireditve, varovane z varnostniki družbe Valina Varovanje d.o.o., je tudi ta minila varno in brez težav.