Varovanje kulturnega spomenika

V varovanje smo prevzeli nov objekt kulturnega pomena na Sv. Urhu pri Ljubljani, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana. Varovani objekt »mežnarija« je pridobil status kulturnega spomenika na podlagi Sklepa o razglasitvi spomeniškega območja Urh in velja kot kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. list RS, št. 76/03). V njem se nahaja stalna razstava v spomin dogodkom na Sv. Urhu v času II. svetovne vojne (1941–1945). Objekt je varovan tako s protivlomnim alarmnim sistemom in z izvajanjem rednih varnostnih pregledov. Izvajamo tudi stalen nadzor nad zaklepanjem in odklepanjem objekta.

Območje Sveti Urh, 342 metrov visok grič v Ljubljani nad Dobrunjami, je priljubljena izletniška točka lokalnim prebivalcem kot tudi drugim izletnikom. Ogled zanimive in zgledno urejene razstave priporočamo tako obiskovalcem Sv. Urha kot tudi pohodnikom namenjenim na nekoliko bolj oddaljene Orle.