Uvajanje novih tehnoloških rešitev za zagotavljanje večje varnosti zaposlenih

Varnostna služba Valina varovanje d.o.o. trenutno zaposluje okoli 200 zaposlenih, ki večina vsakodnevno opravljajo različna dela povezana z varnostjo naročnikov. Pomemben segment organizacijske strukture in poslovanja vsakega podjetja je tudi skrb za zaposlene in njihovo varnost. Dejstvo je, da sodi panoga varovanja med bolj rizična dela in da je odstotek možnosti, da se zaposlenim med opravljanjem dela zgodijo nevšečnosti, ki privedejo do poškodb in drugih anomalij večji kot v drugih gospodarskih panogah.

Varnostna služba Valina varovanje d.o.o. želi zato zaposlenim varnostnikom zagotoviti pogoje dela, ki bi kar se da zmanjšale nevarnosti pri delu. V primeru nevarnih dogodkov, pa želimo, da se na le te lahko hitro in pravilno odzovemo.

V ta namen smo trenutno za intervencijske službe uvedli (po določenem času bomo dodelili tudi varnostnikom na objektih) osebne pozicijske registratorje znamke Active track, kateri med drugim omogočajo kar nekaj rešitev za večjo varnost varnostnikov in nenazadnje tudi varovanih objektov. Med drugim prikazujejo trenutno pozicijo varnostnika, vsebujejo tipko za alarm, ki je neposredno povezana z varnostnim centrom in v nadaljevanju dopušča prostoročno medsebojno komunikacijo. V primeru padca naprave oziroma, če je le ta nekaj časa v ležečem položaju, se avtomatsko sproži alarm, ki je povezan z nadzornim centrom…. Tako naprava omogoča takojšno določitev natančne pozicije in stanje naprave ter z njo tudi uporabnika. S tem lahko zagotavljamo takojšno pomoč varnostnikom in pripomoremo k zmanjšanju tveganj za varnostnika oziroma občutno zmanjšamo reakcijski čas za pomoč varnostniku v težavah.

Ker stremimo k optimalni skrbi za zaposlene bomo nadaljevali z uvajanjem novih tehnoloških rešitev v delovne procese in s tem poskušali na minimum zmanjšati tveganja, ki posledično lahko privedejo do prevelikega absentizma in fluktuacije.