Čiščenje ter upravljanje športnih objektov in večstanovanjskih stavb

Pomemben del upravljanja športnih objektov in večstanovanjskih stavb je vzdrževanje prostorov, čiščenje in opravljanje rednih vzdrževalnih del na objektu. Po zakonu mora večstanovanjska stavba imeti upravnika, če obsega več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. V podjetju Valina vam z bogatimi izkušnjami iz tega področja zagotavljamo odlično storitev in brezskrbno bivanje.

 

Upravljanje objektovUpravljanje športnih objektov

S širokim izborom strokovnjakov za posamezna področja se na željo lastnikov dogovorimo za želen obseg upravljanja športnih objektov in drugih stavb. Nudimo vam čiščenje in hišniško vzdrževalna dela ter druge storitve upravljanja. Poslovne stavbe z lastniki sicer ne potrebujejo upravljalca, a ta lahko pomembno doprinese k odlični urejenosti in posledičnih dobrih odnosih posameznikov v poslovni stavbi. Na drugi strani pa je upravljanje večstanovanjskih stavb v večini primerov zakonsko nujno, vam pa na drugi strani prinaša tudi obilo priložnosti in koristi.

 

Koristi upravljanja večstanovanjskih stavb

Upravljanje večstanovanjskih stavb ali športnih objektov obsega vzdrževanje stavbe, pomoč pri obnovi, čiščenje notranjosti in okolice, varovanje objekta in upravljanje z rezervnim skladom. Po dogovoru za vas pripravimo dokumentacijo za sodelovanje na razpisih za nepovratna sredstva in za vas po želji izvedemo manjša obrtniška dela. Redna vzdrževalna dela obsegajo:

  • Popravilo ali zamenjavo strešne kritine,
  • Čiščenje peskolovov,
  • Slikanje ali pleskanje prostorov v stavbi,
  • Popravila ključavnic,
  • Krpanje ometov,
  • Menjava svetil, žarnic, stikal, tipk in varovalk v skupnih prostorih,
  • Popravila instalacij centralne kurjave,
  • Popravila poštnih nabiralnikov
  • In še mnogo več.

Upravljanje objektov tako zajema vsa dela in posege, ki se izvajajo v skupnih prostorih z namenom, da pogoji za bivanje ostanejo primerni za bivanje ali se temu primerno izboljšajo. Upravnik, hišniki, čistilke in drugo osebje našega podjetja tako zvišujejo vrednost celotnega objekta, s tem pa prijetnost vašega bivanja. Odločite se za upravljanje objektov iz strani podjetja Valina in vaša pričakovanja bodo izpolnjena.