SPREMEMBA Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

V Uradnem listu RS št. 87 z dne 2.11.2011 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki je vstopil v veljavo 17.11.2011. Bistvene spremembe so naslednje:

  • če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno (manj kot 15 dni v mesecu) se šteje da jo uporablja 1 uporabnik;
  • skupna poraba elektrike se deli po številu uporabnikov posameznih enot;
  • obratovalni stroški se najprej razdelijo glede na razmerje med stanovanjskimi in poslovnimi enotami po ogrevalni površini, v nadaljevanju pa se delijo po merilih iz Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb;
  • uporabniki plačajo porabo vode po dejansko izkazani porabi na njihovih merilnih napravah. Lastniki so dolžni upravniku za vsako obračunsko sporočiti stanje. Poraba vode, izkazana na merilni napravi za merjenje porabe vode, se upošteva le, če lastnik pisno obvesti upravnika ter dokaže, da je vodomer pregledan in označen v skladu s prepisi, ki urejajo meroslovje.

Več informacij iz prve roke na naslovu: http://www.uradni-list.si/1/content?id=105679