Porast števila vlomov

V podjetju Valina varovanje d.o.o., v zadnjem času, zaznavamo porast števila poskusov in izvedb kaznivega dejanja vloma. Vlomi z odtujitvijo premoženja, so bili izvedeni v prostorih, kjer naročniki niso vklopili alarmnega sistema. Pri vseh ostalih, ki so imeli alarmni sistem vklopljen, je ostalo le pri poskusu vloma, saj se je sprožil alarmni signal. Zaradi navedenega je izjemno pomembno, da imetniki alarmnih sistemov, v času odsotnosti, redno vklapljajo svoje naprave in s tem objekt predajo v varovanje.

Dejstvo pa je, da vklopljen alarmni sistem, vedno ne prepreči namero tatov. Potrebno je poskrbeti, da je tehnična oprema kakovostna in v trendu napredne tehnologije. Običajno so vlomilci vedno korak pred tehnologijo, zato predlagamo, da ne zaostajamo niti za en korak več.

Pri namestitvi novega alarmnega sistema, naročnikom vedno priporočamo kakovostno opremo priznanih proizvajalcev. Pri tem svetujemo tudi konfiguracijo, ki prepreči že sam vstop v prostore.

Pri obstoječih alarmnih napravah, priporočamo redno vzdrževanje z izvedbo strokovnega pregleda. Z rednim vzdrževanjem bo nameščena alarmna oprema vedno brezhibna, uporabnik pa seznanjen z nasveti o morebitnih posodobitvah alarmnega sistema.

Celovito varovanje zagotavljamo s priklopom in povezavo alarmne naprave na varnostno nadzorni center, ki poskrbi za takojšnjo aktivacijo intervencijskega posredovanja v primeru sproženega alarmnega signala.