Ponoven pričetek internih strokovnih izpopolnjevanj

Po nekaj mesečnem premoru v Valina varovanje d.o.o. v mesecu aprilu ponovno pričenjamo z internimi strokovnimi izpopolnjevanji naših varnostnikov. V podjetju smo poleg zakonske obveze, ki določa interno izpopolnjevanje, prepričani, da je izobraževanje in dobro poznavanje zakonskih predpisov osnova za strokovno in učinkovito delo varnostnikov. V Valina varovanje d.o.o. zato poudarek dajemo tako na teoretični kot tudi praktični del izpopolnjevanja. Varnostniki v prvem delu ponovijo zakonska določila, predvsem določila o ukrepih iz 45. člena ZZasV-1, nato pa skupaj z inštruktorjem izvajajo praktične situacije v telovadnici oz. na blazinah. Pri tem igrajo različne vloge in situacije, kjer varnostniki izvajajo ukrepe, od opozorila, do uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje in vezanje. S tem krepijo svoje teoretično znanje ter komunikacijske veščine. Vso to znanje varnostniki Valina varovanje d.o.o. kažejo v praksi kot prijazni in profesionalni izvajalci storitev zasebnega varovanja.