Opravili trening varstva pri delu

Varnost in zdravje pri delu je ključnega pomena za dobro opravljeno storitev zato je pomembno da so vsi zaposleni seznanjeni in usposobljeni za varno opravljanje dela.

Zato smo tudi letos za vse zaposlene ponovno organizirali tečaj na temo varstvo pri delu.

O varstvu pri delu vsake dve leti svoje zaposlene spomnimo kako ravnati da preprečimo nesrečo, če pa že pride do nesreče, kako v kakšni situaciji zaposleni odreagira.

Zadnji trening smo opravili v mesecu decembru 2011.