Opravili trening varstva pri delu

Varnost in zdravje pri delu je ključnega pomena za dobro opravljeno storitev zato je pomembno da so vsi zaposleni seznanjeni in usposobljeni za varno opravljanje dela.

Zato smo tudi letos za vse zaposlene ponovno organizirali tečaj na temo varstvo pri delu.

O varstvu pri delu vsake dve leti svoje zaposlene spomnimo kako ravnati da preprečimo nesrečo, če pa že pride do nesreče, kako v kakšni situaciji zaposleni odreagira.

Zadnji trening smo opravili v mesecu decembru 2011.

Ponovno uspešno recertificirali ISO 9001

Dokazali smo predanost kakovosti naših storitev in s ponovno recertifikacijo dvignili merilo lastne uspešnosti.

Certifikat ISO 9001 smo si prvič zaslužili že davno, vsako leto pa znova dokažemo da si ga tudi zaslužimo.

Certifikat temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso in mi jih dosegamo:

  • osredotočenost na odjemalce
  • vodenje
  • vključevanje ljudi
  • procesni pristop
  • sistemski pristop k vodenju
  • nenehno izboljševanje
  • odločanje na podlagi dejstev
  • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji