Hišnik skrbi za nemoteno in uspešno delovanje večstanovanjskih objektov

Vzdrževanje poslovnih stavbHišnik vzdržuje funkcionalne objekte, kot so stanovanjske hiše, šole, poslovni in športni objekti, opravlja preprosta popravila in organizira delo zunanjih izvajalcev. Delo hišnika je zelo raznoliko in vključuje številna, med seboj zelo različna delovna področja in opravila. Tako lahko hišnik vzdrževalec opravlja širše specializirana dela, kot npr. vzdrževanje celotne zgradbe in njene okolice ali pa le določen del neke širše aktivnosti – le vzdrževanje strojnih naprav ali pa vzdrževanje elektro naprav ipd. V večjih funkcionalnih objektih, kot so športni objekti, je hišnik za športne dvorane mnogokrat le organizator vzdrževanja, ki morda hkrati opravlja še nekaj del, za katera je poklicno usposobljen. Nujno pa je, da je hišnik vzdrževalec za športne dvorane vsaj toliko seznanjen z vsemi delovnimi področji do te mere, da zna zasilno ukrepati ob morebitni okvari, dokler ne pride ustrezni strokovnjak.

 

Dober hišnik vzdrževalec za športne dvorane je nepogrešljiv

Športni objekti se glede na komunalno opremljenost, konstrukcijsko zasnovo in namen bistveno razlikujejo od stanovanjskih objektov. Športne in rekreacijske podlage je namreč treba nenehno vzdrževati. Redno in pravilno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo športnih površin, predvsem pa uporabnikom omogoči kakovostno vadbo. Zato je dober hišnik vzdrževalec za športne dvorane pravzaprav nepogrešljiv.
Naloga hišnika športnih objektov je ugotoviti, kakšne so naročnikove oziroma delodajalčeve želje in mu nato s svojim znanjem in spretnostjo te želje izpolni. Njegove naloge so predvsem:

 • nadzor nad izvajanjem športnih aktivnosti,
 • usklajevanje terminov in priprava urnikov,
 • priprava letnih pogodb,
 • priprava najemnih pogodb za posamezne prireditve,
 • vodenje evidenc prisotnosti,
 • kontrola nad izvajanjem letnih programov društev,
 • podajanje informacij glede najema in izvajanja aktivnosti v športni dvorani,
 • nadzor nad delovanjem tehničnih naprav v dvorani,
 • popravilo okvar v športni dvorani,
 • javljanje večjih napak in vzdrževalnih del občinski upravi,
 • sodelovanje pri pridobivanju ponudb, izvajalcev in ustreznih rešitev za večje posege oz. odpravo napak.

Vas zanima, kdo je najboljši in najugodnejši hišnik vzdrževalec za športne dvorane? V podjetju Valina upravljanje d.o.o. izvajamo kakovostno upravljanje stavb, tako večstanovanjskih hiš kot poslovnih in športnih objektov. Z našo pomočjo poskrbite, da bodo vaš športni objekt in športne površine pravilno negovani in njihova življenjska doba tako daljša. Naše bogate izkušnje na področju upravljanja in vzdrževanja stavb, širok izbor strokovnjakov za posamezna področja, dobra organiziranost ter kakovostno opravljeno delo, omogoča lastnikom in najemnikom brezskrbno bivanje in nemoteno delo. Obiščite nas.