Kakovostne celovite storitve čistilnega servisa Valina

Čistilni servisČistilni servis Valina svojim strankam ponuja obilico možnosti najrazličnejših vrst čiščenja. Ponujamo tako čiščenje na domu, kot tudi čiščenje poslovnih prostorov, poleg tega pa ponujamo še čiščenje večjih komercialnih objektov. Celovite storitve čistilnega servisa Valina so kakovostne in natančno opravljene.

Ker se v našem čistilnem servisu zavedamo, da je izjemno pomembno, da nam stranke zaupajo, poskrbimo, da so ljudje, ki opravljajo storitve čiščenja natančni, dosledni, marljivi in zaupanja vredni. Poleg tega poskrbimo tudi za stalno izobraževanje našega osebja, kar vodi v zavidljive rezultate na področju storitev čiščenja. Omeniti velja tudi, da pri čiščenju uporabljamo sodobna, ekološka čistila, stroje in pripomočke različnih dobaviteljev, s katerimi smo razvili dolgoletne, dobre in korektne odnose, kar nedvomno pripomore k še boljšim rezultatom na področju čiščenja.

V našem čistilnem servisu lahko naročite naslednje celovite storitve čiščenja:

  • dnevno in generalno čiščenje,
  • čiščenje poslovnih prostorov,
  • čiščenje vzgojno varstvenih ustanov,
  • čiščenje zdravstvenih ustanov,
  • čiščenje industrijskih obratov in okolice,
  • čiščenje avtomobilskih salonov in mehaničnih delavnic,
  • čiščenje trgovskih centrov, kinodvoran in športnih objektov,
  • čiščenje na domu.

Stranke lahko izbirajo med rednim in generalnim načinom čiščenja

V čistilnem servisu Valina ponujamo tako dnevno ali tedensko čiščenje kot tudi generalno čiščenje. Redno oz. dnevno čiščenje nudimo tako za poslovne prostore, kot tudi za vzgojno varstvene ustanove, šolske prostore in fakultete, poleg tega pa smo se v čistilnem servisu Valina specializirali tudi za čiščenje zdravstvenih ustanov, kjer s strokovnim kadrom zagotavljamo najvišji nivo čiščenj. Velik poudarek posvečamo tudi športnim objektom, ki zaradi svoje velikosti in specifike potrebujejo drugačen pristop. Poleg tega dnevno čistimo tudi industrijske objekte, kinodvorane, konferenčne prostore in gospodinjstva. Redno čiščenje se izvaja vsak dan oz. po dogovoru z naročniki 2x, 3x tedensko, v dogovorjenem obsegu.

Kako v čistilnem servisu Valina poteka generalno čiščenje?

Generalno čiščenje se izvaja po naročilu v točno dogovorjenem obsegu. Pri generalnem čiščenju se uporabljajo specialna čistila, ki zagotavljajo brezhibno čistočo. Čistilni servis Valina pri generalnem čiščenju poskrbi za čistočo vseh površin od stropa do tal, generalno čiščenje pa tako vključuje tudi čiščenje stropnih luči, cevi, pohištva, oblazinjenega pohištva, zaves, stekel, žaluzij in talnih površin – odstranjevanje starih premazov in nanos novih, globinsko čiščenje tekstilnih oblog ipd.

Čiščenje poslovnih prostorov je učinkovito in natančno

Še posebej veliko povpraševanja je dan danes za čiščenje poslovnih prostorov. V našem čistilnem servisu opravljamo tudi storitev čiščenja poslovnih prostorov. Storitev opravljamo v skladu z dogovorjenimi standardi kvalitete, po veljavnih predpisih in pravilih stroke. Stroški dela in uporabljenega materiala pa so posledično nizki. V skladu s certifikatom ISO14001:2008 lahko pri naročniku poskrbimo za ločevanje oz. zbiranje odpadkov, ki jih nato v našem čistilnem servisu pravilno odlagamo v ustrezne zabojnike. Z vsemi ponujenimi storitvami olajšamo delo naročnika ter se mu pri izvajanju storitev tudi 100% prilagodimo. Storitve čiščenja poslovnih prostorov se izvajajo v dogovorjenem obsegu in v skladu z navodili in željami naše stranke.

Temeljito čiščenje izobraževalnih ter zdravstvenih ustanov

Poleg poslovnih prostorov lahko ponudimo tudi čiščenje vrtcev, šol ter drugih večjih objektov, posebna ponudba pa velja tudi za čiščenje zdravstvenih ustanov. V primeru čiščenja izobraževalnih ustanov se držimo v naprej pripravljenega načrta, ki zagotovi izjemno kakovostno in natančno čiščenje, posledično pa je okolje, v katerem naši otroci preživijo večino svojega dneva, čisto in urejeno. Načrt vključuje za posamezne čistilne površine natančna navodila glede uporabe in pravilnega doziranja čistil, krp, gobic, veder, navodila za varno delo, navodila za vzdrževanje čistilne opreme, ravnanje z odpadki, zdravstvene, varnostne in okoljske vidike. Vsa čistila, ki se uporabljajo za čiščenje teh prostorov oz. površin so neškodljiva, ekološka, okoljsko manj obremenjujoča in imajo oznako EU- Okoljsko marjetico.

Čiščenje prostorov

Še posebej pa je čistoča pomembna v zdravstvenih ustanovah, ki so veliko bolj izpostavljene manjšim škodljivim organizmom, ki lahko človeku povzročijo ogromno škode. Prav zato moramo v zdravstvenih ustanovah poskrbeti, da preprečimo še tako majhno tveganje za razvoj bakterij in virusov ter moramo v ta namen poskrbeti, za kakovostno in natančno čiščenje prostorov. Poleg osnovnega vzdrževanja čistega okolja za bolnika, zdravstveno osebje in obiskovalce, je v zdravstvenih ustanovah izjemnega pomena ciljno razkuževanje kontaktnih površin in temeljito čiščenje prostorov oz. delov prostorov, kjer je tveganje za prenos okužbe večje. Način dela v našem čistilnem servisu je prilagojen tako, da je čim manj prehajanja med posameznimi prostori, poleg tega pa poskrbimo za minimalno dvigovanje prahu. Na območjih, ki so z vidika higiene zelo zahtevni, pa je še posebno pomembno, da čistilno osebje upošteva navodila, ki veljajo tudi za preostale zaposlene glede uporabe zaščitnih sredstev in osebne higiene, še posebno higiene rok.

Izjemno iskano pa je tudi čiščenje na domu

Nenazadnje pa ne smemo pozabiti tudi na čiščenje na domu. V čistilnem servisu Valina se zavedamo, da je v današnjem hitrem in natrpanem urniku nekaj ur prostega časa pravo bogastvo, ki ga s težkim srcem zapravimo za pospravljanje in čiščenje stanovanja. Zato bomo za čiščenje na domu poskrbeli mi.