Valina priporoča IP video nadzorni sistem

Starejši analogni sistemi videonadzora so omejeni pri resoluciji slike in niso tako razširljivi kot IP sistemi. Povezovanje analognih video sistemov se vrši po RG59 kablih, povezovanje IP kamer se izvaja z UTP/FTP kabli.

Glavna razlika med sistemoma je v kvaliteti slike, IP kamera ima najmanjšo resolucijo od VGA pa do nekaj mega pikslov, analogni video sistem pa je omejen na 960H resoluciji.

Varnost: analogni videonadzorni sistemi nimajo zaščitenega prenosa signala, medtem ko imajo IP kamere zaščiten prenos signala. Zato v Valini varovanje d.o.o. kot dolgoročno naložbo priporočamo novejši  in zmogljivejši IP sistem.

Prireditve in poletje

Maj, mesec mladosti, mesec ljubezni in lahkotnosti, mesec pričetka prireditev na prostem in s tem varovanja sproščenih in zabave željnih množic, ki vodi v poletni čas festivalov in prireditev. V podjetju Valina varovanje d.o.o. vsako leto posvečamo več pozornosti tovrstnim dogodkom tako iz stališča organiziranja varovanja kot tudi pri pridobivanju novih naročnikov. Organizatorji lokalnih prireditev, kot so gasilske veselice in sejmi, kjer so organizatorji večinoma neizkušeni člani društev in klubov, tesno sodelujejo z našimi strokovnimi službami za organizacijo varovanja tovrstnih javnih zbiranj. S svetovanjem pri postavitvi osnovnih točk prireditvenega prostora, strokovno izdelavo ocene stopnje tveganja in varnostnega načrta ter na koncu s samo izvedbo varovanja pripomoremo h končnemu zadovoljstvu obiskovalcev, organizatorjev, nastopajočih in nas samih.

 

Ponoven pričetek internih strokovnih izpopolnjevanj

Po nekaj mesečnem premoru v Valina varovanje d.o.o. v mesecu aprilu ponovno pričenjamo z internimi strokovnimi izpopolnjevanji naših varnostnikov. V podjetju smo poleg zakonske obveze, ki določa interno izpopolnjevanje, prepričani, da je izobraževanje in dobro poznavanje zakonskih predpisov osnova za strokovno in učinkovito delo varnostnikov. V Valina varovanje d.o.o. zato poudarek dajemo tako na teoretični kot tudi praktični del izpopolnjevanja. Varnostniki v prvem delu ponovijo zakonska določila, predvsem določila o ukrepih iz 45. člena ZZasV-1, nato pa skupaj z inštruktorjem izvajajo praktične situacije v telovadnici oz. na blazinah. Pri tem igrajo različne vloge in situacije, kjer varnostniki izvajajo ukrepe, od opozorila, do uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje in vezanje. S tem krepijo svoje teoretično znanje ter komunikacijske veščine. Vso to znanje varnostniki Valina varovanje d.o.o. kažejo v praksi kot prijazni in profesionalni izvajalci storitev zasebnega varovanja.

 

Valina Varovanje ena prvih v sloveniji ponudila prenos podatkov preko IP prenosne poti na VNC

Zaradi vse večje uporabe novih, hitrejših in stabilnejših komunikacijskih tehnologij se vse več naših strank odloča za prehod z navadne, sedaj že klasične telefonije, v internetno oziroma sodobno IP komunikacijsko tehnologijo. Zaradi tega smo pri podjetju Valina varovanje d.o.o. kot eno prvih v Sloveniji ponudili prenos na varnostno nadzorni center (VNC) preko IP tehnologije.

Prenos IP dogodkov je zelo hiter, zanesljiv in cenovno ugoden za stranko. Težave, ki smo jih imeli pri klasičnih linijah in GSM prenosih, smo z uporabo IP prenosa odpravili. IP komunikator neprestano pošilja signal v naš varnostno nadzorni center in v primeru izpada tega se takoj prikaže alarmno sporočilo o dogodku. Velika prednost tovrstne komunikacije je tudi združljivost z obstoječim internetnim vodom, ki je danes nepogrešljiv prav na vsakem objektu. Z IP sistemom smo stroške samega prenosa za stranko več kot prepolovili. Na ta način smo dosegli večjo varnost za naše stranke in cenovno ugodnejšo rešitev varnostnih storitev.

Varovanje pustne prireditve na Viru pri Domžalah

Kot že tradicionalno, smo tudi letos varovali prireditev Pustovanje na Viru pri Domžalah. Pustna sekcija Striček in Valina Varovanje d.o.o. smo tudi letos prireditev zaključili uspešno, predvsem pa varno.

Poseben izziv je varovanje sobotne pustne prireditve, saj je zaradi zanimivega in pestrega programa veliko obiskovalcev, skoraj vsi nosijo pustne maske in druge dodatke, zato je izvajanje ugotavljanja istovetnosti na varovanem območju otežena. Zaradi  »hora legalis« smo preverjali  starost obiskovalcev s kontrolo osebnih dokumentov. Ob opravljanju površinskega pregleda na vstopu pa smo marsikateremu obiskovalcu zavrnili vstop zaradi neprimernih oz. nevarnih rekvizitov, ki spadajo k maski, vendar pa so to nevarni predmeti (sablje, sulice, palice, gorjače ipd). Zabava je pomembna, vendar je varnost obiskovalcev najpomembnejša!

Nedeljski pustni sprevod je precej drugačen od sobotnega pustnega rajanja, ni pa nič manj varnostno zahteven. Sprevod poteka po lokalni cesti, vstop na prireditev je omejen z rečicama, na vstopnih točkah pa stojijo prodajalci kart, katerim pomagajo varnostniki Valina Varovanje d.o.o. Pustni sprevod je eden večjih v državi, zato je število obiskovalcev veliko, približno 15.000 vsako leto.  Ob pločniku se nagnete množica in zlasti v zavojih je potrebna velika pozornost varnostnika, ki skrbi, da se množica z majhnimi otroki pravočasno umakne. Vse te pomembne podrobnosti so zapisane v varnostnem načrtu in oceni stopnje tveganja. Tako kot vse prireditve, varovane z varnostniki družbe Valina Varovanje d.o.o., je tudi ta minila varno in brez težav.

Porast kriminalitete v krizi in varnost doma

V času krize, s kakršno se srečujemo v zadnjem obdobju, so kazalniki v statistiki kriminalnih dejanj vedno v močnem porastu. Posledica tega so večje zahteve zagotavljanja varnosti v družbi z nižjimi stroški izvajanja varovanja. Naše podjetje Valina varovanje d.o.o. skuša tako svojim naročnikom in trgu na splošno ponuditi storitve in opremo, ki zajemajo oba kriterija. Kakovost varovanja se odraža v stalnem izobraževanju zaposlenih in seveda v posodabljanju sredstev, ki jih varnostno osebje pri delu uporablja. Stroške znižujemo z visokokakovostno opremo, ki je dostopna in dosegljiva praktično vsakemu posamezniku. Tako imamo v svojem prodajnem programu zanesljive brezžične alarmne sisteme, ki jih priporočamo predvsem v že zgrajenih individualnih stanovanjskih hišah ali stanovanjih. Na ta način se izognemo montaži nepotrebne žične napeljave, ki estetsko neprijetno deluje na notranjo urejenost.

 

Naravne nesreče in nepridipravi

V zimskih dneh ko je narava pokazala svoje zobe, imajo tudi varnostniki polne roke dela z nadzorom in dodatnim varovanjem objektov, kjer je prišlo do izpadov električne energije ali drugih varnostno pomembnih dogodkov. Izpadi električne energije in naravne nesreče (kot smo ji bili priča v zadnjem vikendu) so idealna priložnost za nepridiprave, da se okoristijo z nesrečo drugih. Ravno zato vas še posebej pozivamo in opozarjamo, da zapirate okna in vrata, kadar odidete od doma. Ko ste doma, pa ne zaupajte tistim, ki se ne morejo identificirati, saj vam večkrat lahko ponujajo lažno pomoč. Delujte preventivno in samovarovalno. Morda se napisano zdi absurdno, vendar statistike kažejo, da nepridipravi 8x pogosteje “napadejo” oziroma opravijo svoja dejanja, kadar ljudje nismo pazljivi, tako pri naravnih nesrečah kot srečnih dogodkih. Zato še enkrat: previdnost ni odveč.