Slavnostna podelitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Udeležili smo se slavnostne podelitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Z naborom ukrepov, ki smo jih implementirali s certifikatom omogočamo izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

Certifikat so podelili Ekvilib Inštitut in partnerji, Gospodarska zbornica Slovenije, ZSSS, Združenje delodajalcev Slovenije ZDS ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Obvestilo o spremembi naslova

Še vedno nas najdete na isti lokaciji v BTC!

Geodetska uprava Republike Slovenije je izvedla zgolj spremembo o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana in spremenili tudi naš poslovni naslov Šmartinska cesta 152g v nov naslov Moskovska ulica 4, Ljubljana.

Pridobili smo certifikat “Družbeno odgovoren delodajalec”

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih.

Vodstvo Skupine Valina se zavzema za področje družbene odgovornosti, ki ga razumemo kot skrb za družbo in naravno okolje in sicer tako, da v skladu z veljavno zakonodajo s svojim delovanjem prispevamo k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in družbeno blaginjo ter upoštevamo pričakovanja vseh deležnikov in vključujoče sodelujemo z njimi.

Družbeno odgovornost smo v Skupini Valina implementirali skladno z našimi strategijami poslovanja. Kot skupina, ki ponujamo celovite rešitve smo prepričani, da nam bo proaktivno vključevanje okoljskih in družbenih dejavnikov v naše delovne procese pomagalo doseči še višjo družbeno vrednost s tem da bomo pozitivno vplivali na deležnike in ščitili naš ugled.

Certifikat nam ni podelil zgolj Ekvilib inštitut temveč tudi naši zaposleni, ki so in bodo aktivno sodelovali pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje Skupine Valina.

S pridobitvijo smo zelo ponosni!

Notranji presojevalci po standardu ISO 9001:2015

Skupina Valina že vrsto let posluje po zahtevah standarda ISO 9001:2015 in 14001:2015, kar dokazujemo vsako leto ob pridobitvi/ohranitvi certifikatov. Poleg tega nenehno izobražujemo svoje zaposlene na različnih področjih. Tokrat se je seminarja za notranje presojevalce po standardu ISO 9001:2015 udeležilo kar sedem zaposlenih, ki so uspešno opravili izpit in postali Notranji presojevalci.

Želimo intenzivno skrb za kontinuirano izvedbo storitev, ki izpolnjujejo zahteve naših naročnikov, zakonodaje in regulative ter prizadevanja za povečanje zadovoljstva naših naročnikov. Za to bodo sedaj skrbeli naši Notranji presojevalci.

Uspešno dokazujemo, da smo sposobni dosledno dobavljati rešitve in storitve, ki izpolnjujejo zahteve strank in zahteve zakonodaje in ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet poslovanja in da nameravamo izboljševati zadovoljstvo strank z učinkovitim izvajanjem sistema, vključno s procesom nenehnega izboljševanja in zagotavljanje skladnosti z zahtevami strank in ostalimi zahtevami.

 

Povečujemo število zaposlitev

Čas med razglašeno epidemijo COVID-19 in tudi po preklicu le-te je pokazal zaskrbljujoče posledice na gospodarski aktivnosti. Število registriranih brezposelnih oseb je poraslo, podjetje Valina varovanje d.o.o. pa je od pričetka epidemije povečevalo število zaposlitev. Od meseca marca do septembra smo zaposlili več kot 20 oseb, povečevalo se je tudi povpraševanje po storitvah zasebnega varovanja.

Veseli smo tudi dejstva, da med zaposlenimi v podjetju Valina varovanje d.o.o. ni bilo nobene okužbe z novim koronavirusom in smo mnenja, da je k temu pripomoglo dosledno upoštevanje priporočil in sprejetih ukrepov, s katerimi smo redno seznanjali naše zaposlene.

Varovanje kulturnega spomenika

V varovanje smo prevzeli nov objekt kulturnega pomena na Sv. Urhu pri Ljubljani, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana. Varovani objekt »mežnarija« je pridobil status kulturnega spomenika na podlagi Sklepa o razglasitvi spomeniškega območja Urh in velja kot kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. list RS, št. 76/03). V njem se nahaja stalna razstava v spomin dogodkom na Sv. Urhu v času II. svetovne vojne (1941–1945). Objekt je varovan tako s protivlomnim alarmnim sistemom in z izvajanjem rednih varnostnih pregledov. Izvajamo tudi stalen nadzor nad zaklepanjem in odklepanjem objekta.

Območje Sveti Urh, 342 metrov visok grič v Ljubljani nad Dobrunjami, je priljubljena izletniška točka lokalnim prebivalcem kot tudi drugim izletnikom. Ogled zanimive in zgledno urejene razstave priporočamo tako obiskovalcem Sv. Urha kot tudi pohodnikom namenjenim na nekoliko bolj oddaljene Orle.

30. obletnica obstoja Valine

V teh čudnih časih se dogajajo tudi lepe stvari. Skupina Valina letos praznuje 30. obletnico obstoja. Za vas čistimo, varujemo in upravljamo vse vrste poslovnih prostorov, vzgojno izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove, trgovske centre, športne objekte, varujemo tudi vse vrste prireditev,..vse to že od marca leta 1990 in na to smo izredno ponosni. Za naš uspeh je potrebno ogromno znanja in izkušenj.

Hvala našim zaposlenim za lojalnost in trud ter tudi našim zvestim naročnikom, ki so z nami že od samega začetka.

OBVESTILO GLEDE VSTOPA V POSLOVNE PROSTORE SKUPINE VALINA

Spoštovani,

da bi pomagali zajeziti širitev Korona virusa in omejili z njim povezano tveganje za uslužbence in stranke skupine Valina, vas obveščamo, da vstop v naše poslovne prostore ni mogoč.

Stranke, ki prinesejo kakršnekoli dokumente, prosimo, da pozvonijo in o tem obvestijo tajništvo, nato pa le-te pustijo v nabiralniku pred vhodnimi vrati.

Telefonsko smo dosegljivi na št. 01/586 30 17 (Čiščenje in Upravljanje) in 01/586 30 00 (Varovanje).

 

Hvala za razumevanje.

 

Uvajanje novih tehnoloških rešitev za zagotavljanje večje varnosti zaposlenih

Varnostna služba Valina varovanje d.o.o. trenutno zaposluje okoli 200 zaposlenih, ki večina vsakodnevno opravljajo različna dela povezana z varnostjo naročnikov. Pomemben segment organizacijske strukture in poslovanja vsakega podjetja je tudi skrb za zaposlene in njihovo varnost. Dejstvo je, da sodi panoga varovanja med bolj rizična dela in da je odstotek možnosti, da se zaposlenim med opravljanjem dela zgodijo nevšečnosti, ki privedejo do poškodb in drugih anomalij večji kot v drugih gospodarskih panogah.

Varnostna služba Valina varovanje d.o.o. želi zato zaposlenim varnostnikom zagotoviti pogoje dela, ki bi kar se da zmanjšale nevarnosti pri delu. V primeru nevarnih dogodkov, pa želimo, da se na le te lahko hitro in pravilno odzovemo.

V ta namen smo trenutno za intervencijske službe uvedli (po določenem času bomo dodelili tudi varnostnikom na objektih) osebne pozicijske registratorje znamke Active track, kateri med drugim omogočajo kar nekaj rešitev za večjo varnost varnostnikov in nenazadnje tudi varovanih objektov. Med drugim prikazujejo trenutno pozicijo varnostnika, vsebujejo tipko za alarm, ki je neposredno povezana z varnostnim centrom in v nadaljevanju dopušča prostoročno medsebojno komunikacijo. V primeru padca naprave oziroma, če je le ta nekaj časa v ležečem položaju, se avtomatsko sproži alarm, ki je povezan z nadzornim centrom…. Tako naprava omogoča takojšno določitev natančne pozicije in stanje naprave ter z njo tudi uporabnika. S tem lahko zagotavljamo takojšno pomoč varnostnikom in pripomoremo k zmanjšanju tveganj za varnostnika oziroma občutno zmanjšamo reakcijski čas za pomoč varnostniku v težavah.

Ker stremimo k optimalni skrbi za zaposlene bomo nadaljevali z uvajanjem novih tehnoloških rešitev v delovne procese in s tem poskušali na minimum zmanjšati tveganja, ki posledično lahko privedejo do prevelikega absentizma in fluktuacije.