Slavnostna podelitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Udeležili smo se slavnostne podelitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Z naborom ukrepov, ki smo jih implementirali s certifikatom omogočamo izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

Certifikat so podelili Ekvilib Inštitut in partnerji, Gospodarska zbornica Slovenije, ZSSS, Združenje delodajalcev Slovenije ZDS ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Obvestilo o spremembi naslova

Še vedno nas najdete na isti lokaciji v BTC!

Geodetska uprava Republike Slovenije je izvedla zgolj spremembo o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana in spremenili tudi naš poslovni naslov Šmartinska cesta 152g v nov naslov Moskovska ulica 4, Ljubljana.

Pridobili smo certifikat “Družbeno odgovoren delodajalec”

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih.

Vodstvo Skupine Valina se zavzema za področje družbene odgovornosti, ki ga razumemo kot skrb za družbo in naravno okolje in sicer tako, da v skladu z veljavno zakonodajo s svojim delovanjem prispevamo k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in družbeno blaginjo ter upoštevamo pričakovanja vseh deležnikov in vključujoče sodelujemo z njimi.

Družbeno odgovornost smo v Skupini Valina implementirali skladno z našimi strategijami poslovanja. Kot skupina, ki ponujamo celovite rešitve smo prepričani, da nam bo proaktivno vključevanje okoljskih in družbenih dejavnikov v naše delovne procese pomagalo doseči še višjo družbeno vrednost s tem da bomo pozitivno vplivali na deležnike in ščitili naš ugled.

Certifikat nam ni podelil zgolj Ekvilib inštitut temveč tudi naši zaposleni, ki so in bodo aktivno sodelovali pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje Skupine Valina.

S pridobitvijo smo zelo ponosni!

Certifikat Zaupanja vreden upravnik

Obveščamo vas, da smo pridobili certifikat “ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK” za leto 2021. Certifikat podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije, ki je po strokovnem pregledu ugotovila, da v popolnosti izpolnjujemo pogoje za pridobitev certifikata. Na pridobitev smo izredno ponosni.

Za kaj pravzaprav gre? Poleg tega, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi izpolnjujemo še ostale zahteve:

– Imamo visoko usposobljen kader (vsaj VI. stopnja izobrazbe in 10 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti oz. VII. stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj v storitveni dejavnosti)
– V obliki ustreznih delovnih razmerij oz. s pomočjo dolgoročnih pogodb z zunanjimi izvajalci zagotavljamo ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih nalog. Poleg tega pa zagotavljamo redno izobraževanje oz. usposabljanje kadrov
– Lastnikom zagotavljamo varnost upravljanja z njihovo nepremičnino in njihovimi sredstvi
– Knjiženo stanje rezervnega sklada na zadnji dan poslovnega leta je skladno s stanjem na transakcijskem računu
– Za delitev stroškov upravljanja uporabljamo programsko opremo priznanih dobaviteljev
– Vzpostavljen imamo sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja
– Poravnane imamo vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v skladu s predpisi RS
– Nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
– Zakoniti zastopnik in tudi podjetje samo, kot gospodarski objekt v zadnjih 5 letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali zoper pravni promet

Prizadevali si bomo certifikat ohraniti vsako leto.

Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

Vlada je 2.10.2020 sprejela Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, ki začne veljati 7.10.2020.

Ta odlok pozitivno pozdravljamo. Že, ko je bil sprejet Odlok o razkuževanju večstanovanjskih stavb konec meseca marca smo svojim naročnikom svetovali namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok pred vhodom v objekt oz. pri dvigalu. Sedaj odlok to zahteva in sicer namesitev pred objektom in pred vhodom v dvigalo.

Prav tako svetujemo, da se dvigalo še naprej uporablja posamično in seveda, da se izogibamo dotikanju oči, nosu ali ust in si bolj pogosto umivajmo roke.

Ostanite zdravi.

 

 

Notranji presojevalci po standardu ISO 9001:2015

Skupina Valina že vrsto let posluje po zahtevah standarda ISO 9001:2015 in 14001:2015, kar dokazujemo vsako leto ob pridobitvi/ohranitvi certifikatov. Poleg tega nenehno izobražujemo svoje zaposlene na različnih področjih. Tokrat se je seminarja za notranje presojevalce po standardu ISO 9001:2015 udeležilo kar sedem zaposlenih, ki so uspešno opravili izpit in postali Notranji presojevalci.

Želimo intenzivno skrb za kontinuirano izvedbo storitev, ki izpolnjujejo zahteve naših naročnikov, zakonodaje in regulative ter prizadevanja za povečanje zadovoljstva naših naročnikov. Za to bodo sedaj skrbeli naši Notranji presojevalci.

Uspešno dokazujemo, da smo sposobni dosledno dobavljati rešitve in storitve, ki izpolnjujejo zahteve strank in zahteve zakonodaje in ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet poslovanja in da nameravamo izboljševati zadovoljstvo strank z učinkovitim izvajanjem sistema, vključno s procesom nenehnega izboljševanja in zagotavljanje skladnosti z zahtevami strank in ostalimi zahtevami.

 

Odvoz kosovnih odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat na leto brezplačen, kljub temu pa je potrebo odvoz naročiti. Najboljše je, če se za okviren termin odvoza predhodno posvetujemo na sestanku etažnih lastnikov in skupaj naročimo odvoz.

Med kosovne odpadke sodi kopalniška oprema, pohištvo, športni rekviziti, vrtna oprema iz plastike in lesa (tudi senčniki), vzmetnice, preproge, senčila, svetila, veliki gospodinjski aparati ipd.

Med kosovne odpadke pa NE sodi stavbno pohištvo (okna, vrata), gradbeni odpadki po prenovi stanovanja (odpadne ploščice, beton), zemlja, veje, listi, avtomobilske pnevmatike, steklo in drugi nevarni odpadki.

V kolikor smo ravno zamudili odvoz komunalnih odpadkov lahko le-te oddamo naknadno v zbirni center ali pa se naroči ponovni odvoz, ki pa se zaračuna po ceniku.

Odlok o razkuževanju večstanovanjskih stavb

Vlada RS je dne 28.3.2020 sprejela Odlok o razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok je bil sprejet zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Odlok določa, da se v večstanovanjskih stavbah opravi razkuževanje opreme v skupnih prostorih in sicer:

  • kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo
  • ograje v večstanovanjski stavbi
  • stikala za upravljanje in kabine dvigala
  • stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe
  • oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

Odlok opozarja, da se dvigalo uporablja posamično, se ne dotikamo oči, nosu ali ust in si bolj pogosto umivamo roke.

30. obletnica obstoja Valine

V teh čudnih časih se dogajajo tudi lepe stvari. Skupina Valina letos praznuje 30. obletnico obstoja. Za vas čistimo, varujemo in upravljamo vse vrste poslovnih prostorov, vzgojno izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove, trgovske centre, športne objekte, varujemo tudi vse vrste prireditev,..vse to že od marca leta 1990 in na to smo izredno ponosni. Za naš uspeh je potrebno ogromno znanja in izkušenj.

Hvala našim zaposlenim za lojalnost in trud ter tudi našim zvestim naročnikom, ki so z nami že od samega začetka.