Notranji presojevalci po standardu ISO 9001:2015

Skupina Valina že vrsto let posluje po zahtevah standarda ISO 9001:2015 in 14001:2015, kar dokazujemo vsako leto ob pridobitvi/ohranitvi certifikatov. Poleg tega nenehno izobražujemo svoje zaposlene na različnih področjih. Tokrat se je seminarja za notranje presojevalce po standardu ISO 9001:2015 udeležilo kar sedem zaposlenih, ki so uspešno opravili izpit in postali Notranji presojevalci.

Želimo intenzivno skrb za kontinuirano izvedbo storitev, ki izpolnjujejo zahteve naših naročnikov, zakonodaje in regulative ter prizadevanja za povečanje zadovoljstva naših naročnikov. Za to bodo sedaj skrbeli naši Notranji presojevalci.

Uspešno dokazujemo, da smo sposobni dosledno dobavljati rešitve in storitve, ki izpolnjujejo zahteve strank in zahteve zakonodaje in ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet poslovanja in da nameravamo izboljševati zadovoljstvo strank z učinkovitim izvajanjem sistema, vključno s procesom nenehnega izboljševanja in zagotavljanje skladnosti z zahtevami strank in ostalimi zahtevami.

 

Povečujemo število zaposlitev

Čas med razglašeno epidemijo COVID-19 in tudi po preklicu le-te je pokazal zaskrbljujoče posledice na gospodarski aktivnosti. Število registriranih brezposelnih oseb je poraslo, podjetje Valina varovanje d.o.o. pa je od pričetka epidemije povečevalo število zaposlitev. Od meseca marca do septembra smo zaposlili več kot 20 oseb, povečevalo se je tudi povpraševanje po storitvah zasebnega varovanja.

Veseli smo tudi dejstva, da med zaposlenimi v podjetju Valina varovanje d.o.o. ni bilo nobene okužbe z novim koronavirusom in smo mnenja, da je k temu pripomoglo dosledno upoštevanje priporočil in sprejetih ukrepov, s katerimi smo redno seznanjali naše zaposlene.

Varovanje kulturnega spomenika

V varovanje smo prevzeli nov objekt kulturnega pomena na Sv. Urhu pri Ljubljani, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana. Varovani objekt »mežnarija« je pridobil status kulturnega spomenika na podlagi Sklepa o razglasitvi spomeniškega območja Urh in velja kot kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. list RS, št. 76/03). V njem se nahaja stalna razstava v spomin dogodkom na Sv. Urhu v času II. svetovne vojne (1941–1945). Objekt je varovan tako s protivlomnim alarmnim sistemom in z izvajanjem rednih varnostnih pregledov. Izvajamo tudi stalen nadzor nad zaklepanjem in odklepanjem objekta.

Območje Sveti Urh, 342 metrov visok grič v Ljubljani nad Dobrunjami, je priljubljena izletniška točka lokalnim prebivalcem kot tudi drugim izletnikom. Ogled zanimive in zgledno urejene razstave priporočamo tako obiskovalcem Sv. Urha kot tudi pohodnikom namenjenim na nekoliko bolj oddaljene Orle.

Očistimo svet 2020

Čiščenje je naše poslanstvo. Poskrbimo za čiste prostore in okolico.

World Cleanup Day, ki bo letos 19.9.2020 naj bi tudi letos minil v znamenju čiščenja okolice. Ta dan se odpravite v naravo (lahko je to bližnji park, gozd ali pa okolica poslovnih prostorov) in s seboj vzemite vrečko za smeti. Presenečeni boste, koliko odpadkov boste nabrali.

Čiščenje okolice pa v bodoče prepustite profesionalni ekipi čistilcev. Poleg rednega čiščenja okolice nudimo tudi obrez dreves in grmovnic, košnjo trave, pozimi pa opravimo tudi čiščenje snega in soljenje.