Prireditve in poletje

Maj, mesec mladosti, mesec ljubezni in lahkotnosti, mesec pričetka prireditev na prostem in s tem varovanja sproščenih in zabave željnih množic, ki vodi v poletni čas festivalov in prireditev. V podjetju Valina varovanje d.o.o. vsako leto posvečamo več pozornosti tovrstnim dogodkom tako iz stališča organiziranja varovanja kot tudi pri pridobivanju novih naročnikov. Organizatorji lokalnih prireditev, kot so gasilske veselice in sejmi, kjer so organizatorji večinoma neizkušeni člani društev in klubov, tesno sodelujejo z našimi strokovnimi službami za organizacijo varovanja tovrstnih javnih zbiranj. S svetovanjem pri postavitvi osnovnih točk prireditvenega prostora, strokovno izdelavo ocene stopnje tveganja in varnostnega načrta ter na koncu s samo izvedbo varovanja pripomoremo h končnemu zadovoljstvu obiskovalcev, organizatorjev, nastopajočih in nas samih.