Ponoven pričetek internih strokovnih izpopolnjevanj

Po nekaj mesečnem premoru v Valina varovanje d.o.o. v mesecu aprilu ponovno pričenjamo z internimi strokovnimi izpopolnjevanji naših varnostnikov. V podjetju smo poleg zakonske obveze, ki določa interno izpopolnjevanje, prepričani, da je izobraževanje in dobro poznavanje zakonskih predpisov osnova za strokovno in učinkovito delo varnostnikov. V Valina varovanje d.o.o. zato poudarek dajemo tako na teoretični kot tudi praktični del izpopolnjevanja. Varnostniki v prvem delu ponovijo zakonska določila, predvsem določila o ukrepih iz 45. člena ZZasV-1, nato pa skupaj z inštruktorjem izvajajo praktične situacije v telovadnici oz. na blazinah. Pri tem igrajo različne vloge in situacije, kjer varnostniki izvajajo ukrepe, od opozorila, do uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje in vezanje. S tem krepijo svoje teoretično znanje ter komunikacijske veščine. Vso to znanje varnostniki Valina varovanje d.o.o. kažejo v praksi kot prijazni in profesionalni izvajalci storitev zasebnega varovanja.

 

Valina Varovanje ena prvih v sloveniji ponudila prenos podatkov preko IP prenosne poti na VNC

Zaradi vse večje uporabe novih, hitrejših in stabilnejših komunikacijskih tehnologij se vse več naših strank odloča za prehod z navadne, sedaj že klasične telefonije, v internetno oziroma sodobno IP komunikacijsko tehnologijo. Zaradi tega smo pri podjetju Valina varovanje d.o.o. kot eno prvih v Sloveniji ponudili prenos na varnostno nadzorni center (VNC) preko IP tehnologije.

Prenos IP dogodkov je zelo hiter, zanesljiv in cenovno ugoden za stranko. Težave, ki smo jih imeli pri klasičnih linijah in GSM prenosih, smo z uporabo IP prenosa odpravili. IP komunikator neprestano pošilja signal v naš varnostno nadzorni center in v primeru izpada tega se takoj prikaže alarmno sporočilo o dogodku. Velika prednost tovrstne komunikacije je tudi združljivost z obstoječim internetnim vodom, ki je danes nepogrešljiv prav na vsakem objektu. Z IP sistemom smo stroške samega prenosa za stranko več kot prepolovili. Na ta način smo dosegli večjo varnost za naše stranke in cenovno ugodnejšo rešitev varnostnih storitev.