SPREMEMBA Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

V Uradnem listu RS št. 87 z dne 2.11.2011 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki je vstopil v veljavo 17.11.2011. Bistvene spremembe so naslednje:

 • če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno (manj kot 15 dni v mesecu) se šteje da jo uporablja 1 uporabnik;
 • skupna poraba elektrike se deli po številu uporabnikov posameznih enot;
 • obratovalni stroški se najprej razdelijo glede na razmerje med stanovanjskimi in poslovnimi enotami po ogrevalni površini, v nadaljevanju pa se delijo po merilih iz Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb;
 • uporabniki plačajo porabo vode po dejansko izkazani porabi na njihovih merilnih napravah. Lastniki so dolžni upravniku za vsako obračunsko sporočiti stanje. Poraba vode, izkazana na merilni napravi za merjenje porabe vode, se upošteva le, če lastnik pisno obvesti upravnika ter dokaže, da je vodomer pregledan in označen v skladu s prepisi, ki urejajo meroslovje.

Več informacij iz prve roke na naslovu: http://www.uradni-list.si/1/content?id=105679

Zadnji dan za vgradnjo merilnikov toplote

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010: http://www.uradni-list.si/1/content?id=96017

Konec septembra 2011 poteče rok za vgradnjo merilnikov toplote v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli. Lastniki vseh posameznih delov stavbe morajo pred začetkom prvega obračunskega obdobja vgraditi delilnike stroškov za toploto za ogrevanje. V primeru namestitve delilnikov na grelna telesa, je potrebno delilnike namestiti na vsa grelna telesa, vgrajena v posameznem delu.

Pravilnik določa tudi vgradnjo merilnika toplotne energije za centralno pripravo tople vode, najkasneje do 1. oktobra 2015.

Opravili trening varstva pri delu

Varnost in zdravje pri delu je ključnega pomena za dobro opravljeno storitev zato je pomembno da so vsi zaposleni seznanjeni in usposobljeni za varno opravljanje dela.

Zato smo tudi letos za vse zaposlene ponovno organizirali tečaj na temo varstvo pri delu.

O varstvu pri delu vsake dve leti svoje zaposlene spomnimo kako ravnati da preprečimo nesrečo, če pa že pride do nesreče, kako v kakšni situaciji zaposleni odreagira.

Zadnji trening smo opravili v mesecu decembru 2011.

Ponovno uspešno recertificirali ISO 9001

Dokazali smo predanost kakovosti naših storitev in s ponovno recertifikacijo dvignili merilo lastne uspešnosti.

Certifikat ISO 9001 smo si prvič zaslužili že davno, vsako leto pa znova dokažemo da si ga tudi zaslužimo.

Certifikat temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso in mi jih dosegamo:

 • osredotočenost na odjemalce
 • vodenje
 • vključevanje ljudi
 • procesni pristop
 • sistemski pristop k vodenju
 • nenehno izboljševanje
 • odločanje na podlagi dejstev
 • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji