Valina je profesionalni čistilni servis

Spreminjajo se časi, spreminja se način čiščenja oz. zahteve glede čiščenja, veliko je sprememb v zakonodaji, predvsem v tistem delu, ki se nanaša na okolje (npr.Uredba o zelenem javnem naročanju), zahtevajo se okolju prijazna in neškodljiva čistila, nove specialne tehnologije, zagotavljati je potrebno pravilno odlaganje ločeno zbranih odpadkov, zahteva se stalno prilagajanje in dosegljivost osebja, kratek odzivni čas.

Za čiščenje doma ali poslovnih prostorov ni več dovolj le krpa, vedro in metla, čiščenje se danes izvaja z barvnim sistemom krp, veder, gobic, nadzorovanim, natančnim doziranjem čistil… Opravljamo storitve globinskega čiščenja, čiščenja oken in zunanjosti stavb ter notranjih poslovnih in zasebnih prostorov. Podjetje VALINA čiščenje se zaveda, da je za vse to in izvajanje višjih standardov čiščenja potrebno znanje, stalno usposabljanje in izobraževanje, zadovoljen kader in seveda nadzor oz. učinkovita kontrola. Za to ima podjetje vzpostavljen sistem kakovosti ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004.